https://educationinspection.blog.gov.uk/2019/02/13/developing-the-education-inspection-framework-how-we-used-cognitive-load-theory/

Blogginlägg från brittiska skolinspektionens hemsida med en mängd länkar vidare till källor. Inledning:

CLT utgör en del av de bevis vi övervägt från utbildningsvetenskap. Andra vetenskapliga aspekter vi använt omfattade dubbel avkodning och övningar utspridda i tid.
Den här evidensen från utbildningsvetenskap är i sin tur bara en del av den bredare bevisbas som vi tittat på, vilken innefattade forskning om skolors och lärares effektivitet, forskning om ledarskap och forskning om skolors på fysisk och psykisk hälsa. Vi har inte baserat vare sig vår bedömning eller inspektion på bara CLT.