http://www.cem.org/blog/standardised-scores-101/

Inledning

Om en elev får 65% på ett test, vad säger det? Är det ett bra resultat? Dåligt? Medel? Om det anses vara ett bra / dåligt / genomsnittligt resultat, mot vem görs denna bedömning – de andra barnen i en klass, i en skola eller liknande barn över hela landet?
Dessa ganska uppenbara frågor är vad som ledde till utvecklingen av standardresultat; siffror som inte bara berättar hur ett barn klarade ett prov, utan också ger information om var deras poäng ligger inom spridningen av  poäng för andra barn som har gjort samma test..

 

49CE5146-2679-4201-A5BE-DE3A25783E19