https://www.cis.org.au/app/uploads/2019/02/pp15.pdf?

Policy-rapport från The Centre for Independent Studies, CIS. Från sammanfattningen:

Reading Recovery är ett tidigt interventionsprogram för elever i år 1 som har svårt att lära sig läsa. Det används ofta i Australien, USA, Kanada, England, Irland, Frankrike och Danmark. Det stöds av många ledande lärare och lärarorganisationer.

Men många studier av Reading Recovery har inte givit några bra bevis för att det har haft positiva effekter på barnens läsförmåga på medellång eller lång sikt, trots den stora användningen och den höga kostnaden. En stor australiensisk utvärdering fann att den hade en negativ inverkan på medellång sikt.

En nyligen genomförd studie i Storbritannien hävdade sig finna en betydande långsiktig fördel av deltagande i Reading Recovery har sedan dess visat sig ha varit en selektiv och ofullständig analys av data.

Publiceringen av vilseledande data är inte en esoterisk akademisk fråga. Regeringar och skolor har spenderat, och fortsätter att spendera, många miljoner på Reading Recovery, förstärkt av forskningsresultat som påstås visa en hög effektivitet.

Ännu viktigare är att det finns stora  kostnader i möjligheter för barnen med läsvårigheter som inte får den mest effektiva undervisningen, med svåra konsekvenser för deras pedagogiska prestation och välbefinnande.