http://learninglab.psych.purdue.edu/downloads/2009-Karpicke_Butler_Roediger.pdf

Abstrakt:

Grundläggande forskning om mänskligt lärande och minne har visat att praktisera återhämtning av information (genom att testa sig själv) har kraftfulla effekter på lärande och långvarig retention. Upprepade test ökar lärandet mer än upprepad genomläsning, vilken ofta ger begränsad nytta utöver det som uppnåtts från materialets första läsning. Laboratorieförsök menar också att studenter saknar metakognitiv medvetenhet om de mnemoniska fördelarna med test. Implikationen är att i verkliga undervisningssituationet får eleverna inte delta i träning att komma ihåg för att förbättra lärandet. För att undersöka elevernas verkliga studiebeteenden frågade vi 177 högskolestudenter och bad dem (1) att lista strategier som de använde vid studierna (en öppen rapport, fri rapportfråga) och (2) att välja om de skulle läsa eller öva att återkalla efter att ha studerat ett kapitel i läroboken (en obligatorisk fråga). Resultaten av båda frågorna pekar på samma slutsats: En majoritet av studenterna läser upprepade gånger sina anteckningar eller lärobok (trots de begränsade fördelarna med denna strategi), men relativt få engagerar sig i självtestning eller att hämta fram ur minnet medan de studerar. Vi menar att många studenter upplever en illusion av kompetens när de studerar och att dessa illusioner har betydande konsekvenser för de strategier de väljer när de övervakar och reglerar sitt eget lärande.