http://gocognitive.net

Från presentationen under FAQ:

goCognitive är en gratis hemsida som alla kan använda. Den grundläggande filosofin för goCognitive är antagandet att enkel och fri tillgång till högkvalitativt innehåll kommer att förbättra lärprocessen för studerande och göra det möjligt för fler att uppskatta kognitiv psykologi och kognitiv neurovetenskap. Det finns några delar av goCognitive som endast är tillgängliga för registrerade användare som har gett oss sin e-postadress, men alla online demonstrationer och videor är tillgängliga för alla.