https://thecriticalreader.com/unbalanced-literacy/

Inledning:

Under det senaste året har en utbildningsreporter vid namn Emily Hanford publicerat en serie överlägset viktiga artiklar om tillståndet för undervisningen om fonem/grafem (eller snarare bristen på den) i amerikanska skolor. Den mest fördjupande texten publicerades på det amerikanska Public Media-projektets webbplats, men vad som faktiskt är kortare versioner av den har också funnits på NPR och NY Times op-ed sidor.
Om du har något intresse av hur läsning lärs, rekommenderar jag starkt att du tar dig tid för fulllängds versionen i APM: det är ögonöppnande och ganska oroande. Medan den upprepar ett antal viktiga fynd ligger dess originalitet i det faktum att Hanford tar sig an det oroväckande stilleståndet mellan förespråkare av fonem respektive helordsmodellen, något som förmodligen sätter stopp för läskrigen på 1980-talet och 90-talet och hon påpekar att så kallade program för ”Balanserad läsinlärning” ofta bara finns till namnet.