https://researchschool.org.uk/durrington/blog/thinking-about-feedback

En bloggpost från Durrington Research School. Inledning:

Enligt EEF:s Toolkit är feedback rankad som nummer ett när det gäller potential att förbättra lärandesultat för elever, särskilt de som kommer från en missgynnande bakgrund. Toolkit föreslår att effektiv feedback kan ge en genomsnittlig 8 månaders utveckling till relativt låg kostnad: Det beror på att effektiv feedback återfinns mest i klassrummet och därmed inte medför extra kostnader när det gäller bemanning etc. Emellertid kräver användningen av effektiv feedback fortsatt fortbildning för att förbättra praxis.

Inlägget är del av en serie poster, Shaun Allison skriver mer om serien HÄR