https://teacherhead.com/2018/06/10/exploring-barak-rosenshines-seminal-principles-of-instruction-why-it-is-the-must-read-for-all-teachers/

”Min beundran för Rosenshine beror i stor utsträckning på av min erfarenhet av att arbeta med lärare i olika skolor och colleges där jag har försökt engagera människor i forskning för att stödja dem att förbättra sin praxis. För mig är det den bästa, mest tydliga och omfattande guiden till evidensbaserad undervisning finns”.