https://www.marjon.ac.uk/educational-isolation/Education-Isolation-Report.pdf

Från Stephen Tiernys introduktion på den egna bloggen. Som rektor för en skola i Blackpool, långt från huvudstaden har han erfarenhet av vad det betyder att befinna sig långt från ofta centrerade resurser och möjligheter:

Alltför länge har vår syn på skolutveckling haft London som modell; London har ett ganska unikt sammanhang med egna drivrutiner och utmaningar. För skolor som är isolerade inom pedagogikområdet finns det saker att lära av de närmaste storstadsområdena. Kontexten är dock så annorlunda att förbättringsresan också måste vara.

Läs mer om rapporten HÄR