http://tigerliteracy.pbworks.com/f/Vocabulary%20article.pdf

Enkätdata, som samlats in från en grupp lässpecialister och klassrumslärare på  en regional IRA-konferens med inriktning på ordförrådsundervisning, analyseras i denna artikel.
Undersökningen frågade Om deras klasser och deras praktik i förhållande till undervisning om ordförråd. Resultaten tyder på att den största oron är inte – vilket man kan förvänta sig – vilket material som ska användas eller vilka metoder man ska välja, men hur man utvecklar ett enhetlighet – per skola eller per distriktsrikts program. Dessa lärare i läsning uttalade tydligt ett behov av att planera tillsammans, öppna dörrarna för dialog och använda begränsade professionella utvecklingsresurser för att arbeta tillsammans för att fatta beslut. Vad som började som ett frågeformulär om läskunnighet utgjorde svar på hur fältet för professionell utveckling bäst motsvarar önskningar om förändring.