http://hackeducation.com/2015/04/25/factory-model
Från inledningen:

Ett av de vanligaste sätten att kritisera vårt nuvarande utbildningssystem är att påstå att det bygger på en ”fabriksmodell.” Eller ett alternativt för att döma ut det: ”den industriella eran”. Implikationen är densamma: skolorna är förfärande omoderna.