https://readoxford.org/reading-comprehension-and-vocabulary-whats-the-connection

Inledning:

Efter en e-postkonversation om förbindelserna mellan ordförråd och läsförståelse har jag grävt fram ett kapitel som jag skrev för nästan 10 år sedan om ämnet. Om jag skrev det nu, skulle en sak jag vilja inkludera en diskussion om undervisningen i ordförråd och dess roll i att förbättra läsförståelsen. Även om det finns mer i läsförståelse än ordförråd, finns det goda bevis på att vinster i vokabulärkunskap är förknippade med höjd förståelse (t ex Clarke et al., 2010). Likaså ger framgångsrik läsning det väsentliga underlaget för att lära sig nytt ordförråd – därmed de rika och komplexa interaktionerna mellan vokabulär och läsförståelse.