https://impact.chartered.college/article/sumeracki-weinstein-optimising-learning-retrieval-

Inledning:

Retrieval, att hämta fram minnen, eller rekonstruktion av kunskap genom att komma ihåg det från minnet, har av många forskare visats förbättra studerandes inlärning (se (Roediger et al., 2011)). Att säga att minneskonstruktion främjar lärande i klassrummet är gott och väl, men vad betyder det egentligen för lärare som vill genomföra det i klassrummet? Lärare kanske undrar hur framgångsrika studenter behöver vara för att kunna hämta fram kunskaper för att främja inlärning. Hur svåra ska möjligheterna att minnas vara? Betyder formatet något för att hämta fram minnen? Hur ska jag ställa frågor i en lektion? Några av dessa saker kan betyda något, medan andra kanske inte. I den här artikeln beskriver vi kortfattat ”retrieval” som en inlärningsstrategi och granskar sedan forskning som tar upp dessa frågor för att hjälpa lärare att hitta de bästa sätten att utnyttja retrieval i sina klassrum.