https://static1.squarespace.com/static/52d6f16be4b0770a479dfb9c/-t/52dab6a7e4b049da56ffb36b/1390065319928/InPraiseofClarkKent.pdf

Trots kreativitetens många fördelar och positiva resultat finns det fortfarande både tydliga och implicita fördomar hos lärare mot kreativa studenter. Vi argumenterar för att lärare inte ogillar kreativitet utan snarare tycker illa om olämplig kreativitet från elever vid dåligt valda tidpunkter. Efter att ha granskat litteraturen om metakognition och kreativitet föreslår vi undervisning i en anpassad struktur för kreativ metakognition , (construct of creative metacognition, CMC), en kombination av självkännedom (kunskap om egna kreativa styrkor och begränsningar) och kontextuell kunskap (att veta när, var, hur och varför man kan vara kreativ). Vi slutar med sätt på vilket lärare kan höja elevernas CMC.