/Effectivenessofprofessionaldevelopmentinterventionsindifferentteachercareerstages.pdf

Från inledningen av översiktsstudien
Det är fortfarande förbryllande varför vissa lärare blir experter medan andra inte blir det. Forskare har, om än ibland indirekt, tagit upp denna fråga genom att söka efter mönster i lärares karriärvägar, arbetsliv och personliga och yrkesmässiga livsfaser eller -faser (Berliner, 2004; Fessler & Christensen, 1992; Fuller, 1969; Huberman 1989; Steffy & Wolfe, 2001). I sin longitudinella forskning sökte Dag och kollegor exakt uttryck för relationen mellan karriärmönster och lärares effektivitet (Day, Sammons, Stobart, Kington & Gu, 2007; Day, 2008; Day & Gu, 2007). Utvecklingsstudier som dessa försöker förklara varför professionell tillväxt hos lärare kan stagnera i vissa karriärstadier ur personliga eller professionella perspektiv. Enligt Berliner (2004) kan de också hjälpa lärarutbildare och de som ansvarar för planering och leverans av professionella utvecklingsprogram att tänka på lärares förmågor och kompetenser i olika skeden av sin yrkesutövning och försöka matcha programmen med utvecklingsnivå. De menar att skräddarsydda PD-interventioner till lärares nivåer av erfarenhet eller kompetens och specifika behov (Louws, 2016) kan vara effektivare än den traditionella ”one size fits all” -strategin.