https://wvde.state.wv.us-AdolStrugglingReadersPracticeBrief.pdf

Rapport Från 2008. Från inledningen:

”Syftet med denna rapport är att ge skolor, distrikt och stater mer bakgrundskunskap om bästa praxis för äldre elever med lässvårigheter. Den fokuserar på den läsförmåga ungdomar behöver för tillgång till utbildningens innehåll och i sin tur för att säkra en produktiv framtid. Vi definierar ungdomar som dem mellan fjärde och tolfte klass och skilt från tidig läsinlärning  i förskola och de första tre klasserna”.