http://www.apa.org/science/about/psa/2016/06/learning-memory.aspx

Inledning:

Filmen ”Inside Out” (2015) tar oss in i tankarna på den unga huvudrollsinnehavaren, en 11-årig flicka som heter Riley, och visar minnet på ett sätt som säkert kommer att kännas välbekant för många människor. I Riley sinne är hennes minnen föremål – glober färgade med känslor – som lagras i ett mentalt utrymme, precis som fysiska föremål lagras i ett fysiskt utrymme. När Riley upplever en händelse och skapar ett nytt minne, produceras en ny värld i hennes inre och rullar ner för en ramp som en boll som återvänder i en bowlinghall. När Riley återupplever en tidigare händelse placeras en klot i en projektor och händelserna spelas upp, projiceras på en skärm i hennes medvetande. Kognitiva psykologer refererar till de mentala processer som är inblandade i skapandet av nya minnen och återhämtningen av tidigare minnen som kodning respektive hämtning.