https://www.ldaustralia.org/BULLETIN_NOV13-JB.pdf

Inledning:

I sin 1955 bok, Why Johnny can’t Read, förklarade Rudolph Flesch att undervisningens kvalitet var nyckeln till att förbättra barnens läskunnighet. Nästan 60 år senare kan barnens namn ha förändrats, men historien är densamma. Miljarder dollar har spenderats under bara det senaste årtiondet på program som syftar till att förbättra läskunnighet, men tusentals barn kämpar fortfarande med grundläggande läsförmåga.