https://www.aft.org/ae/winter2018-2019/duke_mesmer

Inledning:

Behovet av att uttryckligen lära ut relationen ljud – tecken i amerikanska klassrum är fastställd vetenskap.Men alltför ofta ges sådan instruktion effektivt eller på det mest effektiva sättet. Sådan felaktig undervisning innebär att färre barn kommer utvecklar god läsfärdighet. Dessutom kommer ineffektiv undervisning om fonem sannolikt att kräva mer lektionstid och / eller senare kompensationsinsatser, och tar tid bort från ökning av andra viktiga bidrag till läskunnighet. Vi har stött på många dussintals, om inte hundratals, av phonics faux pas. I denna artikel fokuserar vi på sju i tidig läsinstruktion som förtjänar allvarlig uppmärksamhet.