https://scholar.harvard.edu/files/mkraft/files/kraft_2018_-interpreting_effect_sizes.pdf

Abstrakt
Forskare tolkar effektstorlekar genom att tillämpa riktmärken som Cohen föreslog för över ett halvt århundraden sedan. Emellertid är effekter som är små enligt Cohs normer ofta stora i samband med fältbaserade utbildningsinsatser. Denna fokusering på magnitud döljer också viktiga skillnader i egenskaper hos studier, programkostnader och skalbarhet.

I detta dokument föreslår jag en ny ram för tolkning av effektstorlekar vid utbildningsinterventioner, som består av fem brett tillämpliga riktlinjer och ett detaljerat schema för tolkningseffekter från kausala studier med standardiserade prestationsresultat. Schemat introducerar nya effektstorlek och kostnadsindex, samtidigt som man överväger programskalbarhet. Tillsammans tillhandahåller ramarna forskare och forskningskonsumenter med empiriskt baserad, praktisk metod för att tolka den politiska betydelsen av effektstorlekar från utbildningsinterventioner.