https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.ollielovell.com/wp-content/uploads/2019/01/Considering-an-Educational-Change_Final.pdf

Underrubrik – A guide based upon the book ”When can You Trust the Experts”.

Oliver Lovell har sammanställt den här guiden efter läsning av Daniel Willinghams bok. Så här skriver han i inledningen:

I slutet av 2018 var jag lycklig nog att få möjlighet att läsa Daniel Willinghams bok, When Can You Trust the Experts och sedan intervjua Dan för Education Research Reading Room Podcast (http://www.ollielovell.com/errr/danielwillingham/) .

Jag upplevde boken som en otroligt upplysande och ovärderlig resurs, särskilt för skolledare, men också för alla som försöker utvärdera forskningsbevis och avgöra om en potentiell pedagogisk förändring i skolan sannolikt kommer att få en positiv inverkan. En förändring kan vara allt från att införa en enhetlig policy för att påbörja ett intensivt handledningsprojekt eller förbud mot användningen av mobiltelefoner.

Jag kände att bredare kunskaper om boken och de viktigaste lärdomarna där skulle hjälpa till att ge skolledare möjlighet att fatta bättre beslut när det gäller att prioritera olika initiativ och bestämma vilka de ska gå vidare med. Som sådant kan detta dokument ses som en sammanfattning av de viktigaste lärdomar som jag fick av Dans bok, tillsammans med några tillägg från min egen erfarenhet av utbildning.

Detta dokument läses bäst efter att du lyssnat på podcasten. Jag hoppas att skolledare finner att det är ett användbart, eller åtminstone tankeväckande dokument. Jag skulle vara tacksam för någon feedback om hur det har varit till hjälp i ditt eget sammanhang, eller på sätt att du har ändrat det för att göra det mer effektivt.