http://www.cem.org/blog/

CEM vid Durham University är en av flera engelska forskningsinstitut eller sk. Clearinghouse inom utbildningsområdet och detta är den blogg som finns bland andra resurser på hemsidan, med artiklar om forskningsnyheter och aktuella projekt.

Om verksamheten från startsidan:

CEM – THE CENTRE FOR EVALUATION AND MONITORING AT DURHAM UNIVERSITY
Att mäta potential och framsteg är ett ovärderligt verktyg för att förstå och svara upp mot barns individuella utbildningsbehov.

CEM är en av de största och längst etablerade forskargrupperna, har använts av utbildningsanställda i över 30 år i över 70 länder och tillhandahåller bedömning av inlärning för barn i alla åldrar.

CEMs metoder är forskningsbaserade, bevisdrivna och marknadsundersökta, byggda på grundval av icke-kommersiell akademisk praxis tillsammans med lärarutbildningen vid Durham University.