https://theconversation.com/the-enduring-power-of-print-for-learning-in-a-digital-world-84352

Inledning:

Dagens elever ser sig själva som digitala infödingar, den första generationen som växer upp omgivna av teknik som smartphones, tablets och sökmotorer.

Lärare, föräldrar och policymakers har utan tvekan uppmärksammat det växande inflytandet av teknik och har svarat i natura. Vi har sett mer investering i klassrumsteknologi, med studenter som nu är utrustade med skol- iPads och tillgång till e-läroböcker. Under 2009 godkände Kalifornien en lag som kräver att alla högskoletextböcker är tillgängliga i elektronisk form senast 2020; 2011 fick Florida ny lagstiftning som kräver att offentliga skolor byter sina läroböcker till digitala versioner.