https://works.bepress.com/c_kirabo_jackson/39/download/

Abstrakt

Är en skolas inverkan på testresultat med hög poäng ett gott mått på dess totala inverkan på eleverna? Värderar föräldrar skolans påverkan på testresultat för kontroll av resultat, långsiktiga resultat eller båda?

För att svara på den första frågan använder vi kvasi-experimentella metoder på data från Trinidad och Tobago och uppskattar de enskilda skolornas orsakseffekt på flera resultat. Skolornas inverkan på resultat från nationella test är svagt relaterad till effekterna på skolinterna test, utfall, brottslighet, tonårsgraviditeter och formellt deltagande på arbetsmarknaden.

För att svara på den andra frågan kopplar vi de uppskattade skoleffekterna till föräldrarnas rankinglistor över skolor och använder modeller för diskreta val för att uppskatta föräldrapreferenser.

Föräldrar värderar skolor som ger resultatförbättringar med högsta poäng i nationella test jämfört med genomsnittliga resultat, närhet till hemmet och jämlikhet. I överensstämmelse med de föräldrar som värderar skolans flerdimensionella resultat, föredrar föräldrar till högpresterande flickor de skolor som ökar det formella deltagandet på arbetsmarknaden och föräldrar till högpresterande pojkar föredrar de skolor som minskar brottsligheten.