https://3starlearningexperiences.wordpress.com/2018/10/02/what-makes-a-top-teacher/

Inledning:

”Hurdan är den bästa läraren? Det här är en fråga med både ett enkelt och ett komplext svar (och förmodligen ett helt spektrum däremellan). Först det enkla svaret. Den bästa läraren är någon vars ansträngningar inom och utanför klassrummet har en positiv effekt på en elevs framsteg, vilket innebär en ökning av kunskap och färdigheter. Ju mer framsteg, ju bättre lärare. Vi kan redan höra några människor som knorrar eller uttrycker sin ilska och avsky. ”Men snälla nån!”, kommer de att säga (om de försöker vara artiga). De kommer att fortsätta med att det här är så gammaldags att säga och att en skola i det 21: a århundradet inte bör lära barnen saker ”utan snarare hjälpa dem att bli nyfikna, adaptiva och engagerade individer med starka problemlösande och kritiskt tänkande färdigheter, ge dem grit, göra dem till flexibla lagarbetare och så vidare. De kan till och med säga att vi inte ska använda ordet elever eftersom de är medborgare som behöver vara beredda på sin framtid och inte på det förflutna. Till allt detta kan vi bara säga: Ja, OK. Men …”