http://psychologyinrussia.com/volumes/pdf/2013_2/yvon_2013_2_32-43.Pdf

Rysk utbildningsvetenskap ser på tolkningar av Vygotsky –

Ingress:

Vygotskys namn har aldrig blivit så mycket nämnt som det är just nu, men det utbildningsvetenskapliga samfundet står inför en besvärlig situation. Å ena sidan har hans verk använts som grund för vissa sociokonstruktivistiska skolreformer som han helt säkert skulle ha ogillat (Vygotsky, 1934/1987, s. 211). Å andra sidan leder den senaste samlingen av hans skrifter (Yvon & Zinchenko, 2012) och andra verk (Brossard, 1999, 2004, Schneuwly, 2008b) oss till en annan tolkning, där den inre utvecklingen av didaktiskt innehåll ligger i framkant av Vygotskijs föreskrifter. Därför blir vi, trots att det är obehagligt, konfronterade med olika synpunkter på Vygotskijs arbete som måste undersökas och exponeras. Denna artikel har som avsikt att göra detta.