https://www.pnas.org/content/pnas/115/45/11401.full.pdf

Abstrakt:

Två primära mål för psykologivetenskap bör vara att förstå vilka aspekter av mänsklig psykologi som är universella och sättet kontext och kultur ger variationer. Detta kräver att vi tar hänsyn till betydelsen av kultur och sammanhang i det sätt som vi skriver våra papers och i de typer av populationer som vi prövar. De flesta undersökningar som publicerats i våra ledande journaler har dock förlitat sig på WEIRD (Western, educated, industrialized, rich, and democratic) vid urval av population. Man kan förvänta sig att vårt vetenskapliga arbete och vårs redaktionella val skulle återspegla kunskapen om att västpopulationer kanske inte är representativa för människor i allmänhet med avseende på något givet psykologiskt fenomen. Men som vi visar här är nästan all forskning som publiceras av en av våra ledande tidskrifter, Psychological Science, beroende av västerländska urval och använder dessa data på ett okreflektivt sätt för att göra slutsatser om människor i allmänhet. För att ta oss vidare erbjuder vi en rad konkreta förslag till författare, tidskriftsredaktörer och granskare som kan leda till en psykologivetenskap som är mer representativ för mänskliga tillstånd.

(Som introduktion finns också den här anmälan av artikeln i Research Digest:

https://digest.bps.org.uk/2018/12/10/psychology-research-is-still-fixated-on-a-tiny-fraction-of-humans-heres-how-to-fix-that/ )