https://pdfs.semanticscholar.org/f461/96d4c2c0128f556cd0a04abaa3998f724db0.pdf

Abstrakt
Att göra ett minnestest mäter inte bara vad man vet, utan förbättrar också att senare bibehålla vetskap, ett fenomen som kallas testeffekten. Vi studerade denna effekt med pedagogiskt relevant innehåll och undersökte huruvida test underlättar inlärningen enbart eftersom test ger möjlighet att återuppliva innehållet. I två experiment studerade eleverna prosastycken och tog en eller tre omedelbara fritt återkallande tester, utan återkoppling, eller repeterade innehållet lika många gånger som de elever som gjorde test. Studenterna gjorde sedan ett slutligt test 5 minuter, 2 dagar eller 1 vecka senare. När det slutliga testet gavs efter 5 min, var studien med repetition effektivare för återkallning i förhållande till upprepad testning. Vid de fördröjda sluttesterna gav tidigare test dock väsentligt större inlärning än att läsa på, trots att de studerade hade ökat förtroende för sin förmåga att komma ihåg innehållet. Testning är ett kraftfullt sätt att förbättra lärandet, inte bara att bedöma det.