https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10648-015-9310-x.pdf

Inledningsartikel till Educational Psychology Reweiews specialnummer om testeffekten (men inget är hugget i sten … , se också Roediger & Karpicke i samma nummer)

Abstrakt
Testeffekten är ett fynd från kognitiv psykologi med relevans för utbildning. Den visar att efter en första studieperiod ökar träningstest inlärning långsiktigt i jämförelse med att inte ta ett test och – mer intressant – jämfört med att repetera inlärningsmaterialet. Gränsvärden för effekten som har uppmärksammats innefattar testformat, hur man lyckas komma ihåg vid det inledande testet, intervall för repetition eller avståndet mellan testen. Ett annat potentiellt gränsvillkor gäller komplexiteten av innehållet, det vill säga antalet interaktiva informationselement som en inlärningsuppgift innehåller. Denna insikt är inte ny, eftersom forskning sedan ett sekel redan hade indikerat att testeffekten minskar när läromaterialets komplexitet ökar, men det här konstaterandet verkar ha blivit nästan bortglömt. Studier som presenteras i denna speciella fråga tyder på att effekten helt kan försvinna när materialets komplexitet är mycket hög. Eftersom många inlärningsuppgifter i skolorna har hög interaktivitet, är det inte relevant för utbildning att hitta effekten under dessa förhållanden. Därför hoppas den här specialutgåvan sätta detta potentiella gränsvillkor tillbaka på radarn och ge en utgångspunkt för diskussion och framtida forskning om detta ämne.