http://www.lo.se/home/lo/res.nsf/vRes/lo_fakta_1366027478784_-kamrateffekternas_betydelse_pdf/$File/Kamrateffekternas_betydelse.pdf

Rapport från LO:s jämlikhetsutredning. Ingress på hemsidan:

Vilken betydelse har ens klasskamrater för hur väl man presterar i skolan? Vilken betydelse har ens vänner för det egna utfallet? Förstärks ojämlikhet genom kamrateffekter? Rapporten ger en översikt över forskningen kring hur individen påverkas av sin omgivning.