http://amcis.uva.nl/binaries/content/assets/subsites/amsterdam-centre-for-inequality-studies/amcis-working-paper—num-3-2014.pdf?2836622883327

Abstrakt
Med oro över ojämlikhet i yngre generationers kompetens som medborgare, uppmanar politikerna alltmer skolutbildning att utrusta studenter för att fungera i ett demokratiskt samhälle. Huruvida lärare kan ta itu med ojämlikhet i sina elevers resultat i medborgarskap, kan dock bero på klassens kognitiva sammansättning. Här undersöker vi i vilken utsträckning kognitiva kamrat-egenskaper är associerade med medborgarskaps-kunskap och attityder som samhällsmedlem i grundskolan. Våra resultat tyder på att studenter med särskilt låg språkförmåga drar nytta av att vara omgivna av klasskamrater som visar både variation i och höga genomsnittliga nivåer av kognitiv förmåga för förvärv av kunskap om medborgarskap.