https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED572929.pdf

Från sammanfattningen:

Granskningsgruppen identifierade 23 studier som den bestämde sig för hade genomförts strikt nog för att förtroendeingivande  visade att åtgärder inom formativ bedömning orsakade de observerade effekterna på elevresultaten. Tjugotvå av studierna jämförde akademiska resultat för elever som deltog i formativ bedömning med akademiska resultat för elever som inte deltog i formativ bedömning. Nitton av de 22 studierna gav tillräcklig information för att beräkna en effektstorlek, som beskriver storleken på effekten.