Läs gärna den här artikeln när du tittat …

https://hbr.org/2018/05/the-power-of-listening-in-helping-people-change

Feedback är ett av de vanligaste sätt vi hjälper andra att lära och utvecklas. Men det kan slå slint när människor blir defensiva. Forskare undersökte huruvida ett mer subtilt ingrepp – att ställa frågor och lyssna – skulle kunna vara mer effektivt. Återkoppling handlar om att berätta för anställda att de behöver förändrad, lyssna på anställda och fråga dem att frågor kan få dem att förändras. Forskningsresultaten tyder på att uppmärksam och icke-dömande lyssning tycks göra en anställd mer avslappnad, mer självmedveten om sina styrkor och svagheter och mer villig att reflektera på ett icke-defensivt sätt. Detta kan göra anställda mer benägna att samarbeta (istället för konkurrera) med andra kollegor, eftersom de blir mer intresserade av att dela sina attityder, men inte nödvändigtvis för att försöka övertyga andra att anta dem, och mer öppna för att överväga andra synvinklar. Forskarna förklarar de viktigaste hindren för högkvalitativt lyssnande och erbjuder tips för att hjälpa någon att bli en bättre lyssnare.

På Avi Klugers hemsida finns länkar till fler resurser https://www.avi-kluger.com