http://donaldclarkplanb.blogspot.com/2018/11/why-almost-everything-we-think-about.html

Inledning

En sak som forskning inom kognitiv psykologi har gett oss under det senaste decenniet eller så, är tydliga bevis på att elever är vilseledda när det gäller bedömning om sitt egna lärande. Det stora namnet på fältet är Bjork, som tillsammans med många andra prominenta forskare, säger att inlärning är ”ganska missförstått (av eleverna) …. Vi har en felaktig modell för hur vi lär oss och kommer ihåg ”. Det finns ofta en negativ korrelation mellan människors bedömningar av son inlärning, vad de tycker att de har lärt sig och hur de tycker att de lär sig bäst, och vad de faktiskt lär sig och hur de faktiskt kan optimera sitt lärande. Kortfattat; Våra egna uppfattningar om lärande är allvarligt vilseledande. Det är därför engagemang, roligheter, enkäter om inlärning och optimistiska excelark är så dåliga mått på vad som faktiskt inhämtats och vilka som är optimala inlärningsstrategier.