https://www.aft.org/ae/summer2018/willingham

Hur fungerar medvetandet – och speciellt hur lär man sig? Lärares beslut om undervisning bygger på en blandning av teorier som lärdes ut i lärarutbildning, trial and error, hantverkskunskap och magkänsla. Sådan kunskap tjänar oss ofta bra, men är det något robust att lita på?
Kognitionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt fält av forskare från psykologi, neurovetenskap, lingvistik, filosofi, datavetenskap och antropologi som försöker förstå medvetandet. I den här ordinarie kolumnen i American Educator anser vi att fynd från detta fält är starka och tydliga nog för att förtjäna användning i klassrummet.