https://www.annafreud.org/media/8459/school-staff-wellbeing-report-final.pdf

Rapport från stiftelsen Anna Freud National Centre for Children and Families. Om rapporten på hemsidan:

736D9887-8FDC-4E9D-A097-444969ACC07CBekymmer om psykisk hälsa och välbefinnande hos barn roch ungdomar är för närvarande i allmänhetens fokus. Men varje konversation om att stödja våra barns välbefinnande måste också inkludera hur vi stödjer våra lärare.
Vi måste göra mer för att stödja skolledare, lärare och annan skolpersonal för att säkerställa att deras mentala hälsa och välbefinnande prioriteras. Om vi inte uppmärksammar vikten av detta kommer vi att svika inte bara personal, men också de barn och unga som de stöder.
Denna resurs baseras på synpunkter från skolpersonal som deltog genom vårt Schools in Mind learning network och de som svarade på vår TeacherTapp-undersökning. Den här rapporten ger en del användbart material och uppmuntrar skolor att reflektera över att om de vill lyckas främja barns mentala hälsa, kan detta bara uppnås genom att personalens välbefinnande får den hänsyn som den förtjänar.