http://www.cem.org/blog/standardised-scores-101/

Inledning:

”Om en elev får 65% på ett test, vad säger detta dig? Är det bra? Dåligt? Medel? Om det anses vara ett bra / dåligt / genomsnittligt resultat, med vem jämförs denna bedömning – de andra barnen i en klass, i en skola eller liknande barn över hela landet?
Dessa ganska uppenbara frågor är vad som ledde till utvecklingen av standardiserade poäng; siffror som inte bara berättar hur ett barn utförde i ett test, utan också ger information om var deras poäng ligger inom skalan av resultatpoäng från andra barn som har gjort samma test”.