http://hepg.org/HEPG/media/Documents/Introductions/Hirsch_Why-Knowledge-Matters_Prologue.pdf

Prolog till Hirsch’ bok ”Why knowledge matters”. Inledning:

Dessa kapitel är organiserade kring sex välkända frustrationer över utbildning i Förenta staterna: Övertestning av studenter, uteblivna förbättringar i förskolan, inskränkning av grundskolan, de låga muntliga poängen för gymnasieskolan, bristen på framsteg när det gäller att överbrygga glappet i prestation mellan sociala grupper och motgångarna för Common Core-initiativet. Dessa problem har trotsat alla försök till lösning – men inte främst på grund av brist på vilja eller pengar, eller fattigdom eller lärares misslyckanden. De motstår lösning eftersom de inte kan lösas under regim av de felaktiga idéer som fick dem att uppstå. Min långsiktiga åsikt är att ändring av de idéerna kommer att ge den mest effektiva utbildningsreformen av alla.