https://www.alfiekohn.org/article/progressive-education/?print=pdf

Inledning:

Om nu progressiv utbildning inte ger upphov till en enda fast definition, så verkar det passa bra ihop med dess rykte om att motstå konformitet och standardisering. Två lärare, som beskriver sig själva som positiva till denna tradition, kan mycket väl se den olika, eller åtminstone vara oense om vilka funktioner som är viktigast. Tala med tillräckligt många progressiva lärare, och du kommer att börja märka vissa paradoxer: Vissa fokuserar på de enskilda elevernas unika behov, medan andra påminner om vikten av en grupp av elever. Vissa beskriver lärande som en process, mer resa än destination, medan andra tror att uppgifter ska leda till autentiska produkter som kan delas.