https://www.the74million.org/article/pondiscio-its-time-to-end-the-testing-culture-in-americas-schools-and-start-playing-the-long-game-to-produce-better-life-outcomes-for-at-risk-kids/

”Paymon Rouhanifard, före detta superintendent i Camden, New Jersey, skoldistrikt, presenterade förra veckan ett tal på MIT-School-Access och Quality Summit i Boston, som ifrågasatte den test- och ansvarighetsortodoxi som styrt utbildningspolitiken och definierat mycket av dagordningen för reform under de senaste två decennierna. ”Jag tror att nackdelarna för närvarande uppväger fördelarna,” sade han rakt ut. ”Vi har inte varit ärliga om bieffekterna”. Talet blev positivt mottaget och for runt i sociala medier över helgen. Men det förtjänar att läsas mer och att diskuteras”.