https://pdfs.semanticscholar.org/edfa/-7e642e8bdadd76b4f2d4d2c18b432897c6cb.pdf

Abstrakt:

Denna studie undersökte sambandet mellan egen motivation och prestation i matematik i ett urval av 1.478 kanadensare i skolåldern som följdes från 1-4 års ålder till 7-10 års åldern. Barn självrapporterade sin inneboende motivation för matematik, medan prestation uppmättes genom direkt bedömning av matematisk förmåga. Korsreferead metod visade att prestation förutsagde egen motivation från årskurs 1 till 2 och från årskurs 2 till 4. Men inneboende motivation förutspådde inte prestation när som helst. Det här utvecklingsmönstret för samband visade ingen genusvariation. I motsats till hypotesen att motivation och prestation är reciprokalt associerade över tid, pekar våra resultat på ett direkt samband mellan tidigare prestationer och senare motivation. Resultaten diskuteras i ljuset av deras teoretiska och praktiska konsekvenser.