http://www.sec-ed.co.uk/best-practice/in-the-classroom-metacognition-explained

Ingress:

Teaching and Learning Toolkit räknar metakognition och självreglerande metoder som bland de mest effektiva för studenter, särskilt de som är missgynnade. I denna tvådelade artikel frågar Matt Bromley ”vad är metakognition?”