Berhard Andrews låter filosoferna ställa nutiden till svars ..

B8B74FF9-F996-4EA5-BD9E-BFB46B5C151B

 

Sokrates (och Aristoteles) ställer engelska skolinspektionen Ofsted till svars

https://www.whensocratesmetofsted

 

 

 

CFD60672-3452-48BA-8ED4-5B220D7A689A

Platon undrar hur engelska utbildningsministern har tänkt egentligen. https://bernardandrews.wordpress.com/-2018/12/07/when-plato-met-damian-hinds