http://memory.psych.purdue.edu/downloads/2007_Karpicke_Roediger_JEPLMC.pdf

Abstrakt:

”Utökad träning att komma ihåg (T. K. Landauer & R. A. Bjork, 1978) betraktas som en överlägsen teknik för att främja bestående inlärning i förhållande till kortare repetition jämnt fördelad i tid.
I experiment 1 och 2, fann författarna att utökad träning av ordpar producerade kortsiktiga fördelar för ordförrådet 10 min efter inlärningen, ett koncept som är en replik av Landauer och Bjorks resultat. Men utspridd träning, som var jämt fördelad i tid, gav överlägset resultat 2 dagar senare. Detta mönster uppträdde både med och utan återkoppling efter testförsöken.
I försök 3 gjordes det första testet omedelbart eller efter en kort fördröjning och följande test antingen utökades i omfång eller fördelades lika över tid. Fördröjning av det första testet förbättrade långvariga kunskaper, oavsett hur de upprepade testerna var åtskilda i tid.

Den viktiga faktorn för att främja långvarigt minne är att försena den första repetitionen för att göra det svårare, så som sker vid fördelning tidsmässigt, men inte vid utökad repetition. Längre intervall mellan de upprepade testerna hade liten effekt på minnesfunktionen i 3:e experimentet.