http://tankesmedjanbalans.se/wp-content/uploads/2018/06/Budgetgranskning-2018.pdf

Inledning:

”Psykiska diagnoser relaterade till stress är den största orsaken till sjukfrånvaro. De kan leda till allt från några veckors till flera års frånvaro med kvarstående hjärnskador. Till de värst drabbade av stressen hör välfärdens så kallade kontaktyrken, som till stor del finns inom kommunernas verksamhet – i skola, förskola, vård och omsorg.
Stressen i välfärden har alltså ett högt pris, både för de individer som drabbas, för välfärdens kvalitet och för samhällsekonomin. Ansvaret vilar därför tungt på kommunerna att skapa en hållbar arbetsmiljö”.