https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11251-018-9473-1.pdf

Ingress till presentation av studien – (läs mer på Forskning.se )

Hur bör mattelärare undervisa för att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt En ny studie av forskare vid Mälardalens högskola och Nationellt centrum för matematik ger en tydlig fingervisning. Att lägga tid på att eleverna lär sig saker utantill verkar leda till bättre inlärning, medan det däremot verkar vara ineffektivt att knyta matematiken till elevernas vardag.