https://pedfed.wordpress.com/2018/11/11/the-three-best-arguments-against-a-knowledge-rich-curriculum-and-why-i-think-theyre-wrong/

När debatten går hög och motståndare bildar läger och pratar förbi varann, hur kan man då bryta dödläget? Jon Brunskill ger sig på läroplansdebatten och prövar Rapoports regler för att uppmuntra civil diskurs – de sammanfattas av filosofen Daniel Dennett som så här:

1. Du bör försöka att uttrycka din motstångares position så tydligt, levande och rättvist att din motståndare säger ”Tack, jag önskar att jag hade tänkt på att formulera det så”.
2. Du bör lista alla punkter där ni är överens (särskilt om det inte är frågor av generellt eller utbrett samförstånd).
3. Du bör nämna allt du har lärt dig från din motståndare.
4. Först efter detta får du säga så mycket som ett ord av motstånd eller kritik.