https://www.educationnext.org/files/ednext_xviii_1_gershenson.pdf

Artikel om en nypublicerad forskningsrapport. Inledning:

Det finns goda skäl att anta att lärarnas övertygelser och förväntningar kan påverka studenters framgång – en idé som har anammats av föräldrar, elever, lärare och politiker. Under examensperioden varje år tackar stolta examinerade de vårdande vuxna i sina liv för att de drivit på dem att göra sitt bästa …”