https://www.journals.uio.no/index.php/nordina/article/viewFile/6185/5249

Abstrakt:

”Sedan publiceringen av de första PISA-resultaten 2001 har PISA-poäng blivit en slags global ”guldstandard” för utbildningskvalitet. Klättring på de internationella PISA-rankningarna har blivit hög prioritet för den nationella utbildningspolitiken världen över, även i Norden. I den här artikeln undersöks först varför och hur OECD, med PISA som huvudinstrument, har framträtt som den viktigaste organisationen för utbildningskvalitet och utbildningspolitik. Några av de underliggande antagandena, ideologierna och värderingarna kritiseras. För det andra uppmärksammar artikeln PISA-fynd som är överraskande, oförutsedda och problematiska. Det mest problematiska resultatet för naturvetenskaplig utbildning är att PISA-poängen korrelerar negativt med nästan alla aspekter av undersökningsbaserad naturvetenskaplig undervisning (IBSE), oavsett vilken typ av undervisning som rekommenderas av forskare och utbildare”.