https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01425692.2015.1093409?needAccess=true

”ABSTRAKT
Forskning inom utbildningssociologi hävdar att utbildningsväsendet ger olika inlärningsmöjligheter för studenter med olika socioekonomisk bakgrund och att denna omständighet gör undervisningsprocessen ett viktigt institutionellt sammanhang för reproduktion av pedagogisk ojämlikhet. Genom att använda kombinerade undersöknings- och registreringsdata för mer än 56 000 studenter på 825 skolor genomför den här studien det första empiriska testet av argumentet att instruktionsstrategier som betonar elevansvar och aktivitet, även benämnd elevcentrerad instruktion, ökar pedagogisk ojämlikhet. Vi analyserar huruvida effekten av elevcentrerad undervisningsstrategi på akademisk prestation skiljer sig åt för studenter med olika socioekonomisk bakgrund. Resultaten tyder på att elevcentrerad instruktionsstrategi har en negativ inverkan på akademisk prestation i allmänhet och för studenter med föräldrar med låg utbildning i synnerhet. Våra resultat stöder argumentet att skolans instruktionsstrategi är en avgörande mekanism för att skapa pedagogisk ojämlikhet genom stratifiering av inlärningsmöjligheter”.